!
!

cena: czynsz miesięczny 15,-zł/m2 + 23%VAT i pod. od nier.